KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. GİRİŞ

İşbu kullanıcı sözleşmesinde ve www.etasin.com ve/veya www.e-tasin.com (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) adresinde yer alan diğer kurallar eTaşın tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir.

Web sitesinde yer alan tüm politika ve kurallar işbu kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı (bundan böyle Web Sitesi’ni kullanan kişi olarak anılacaktır) olarak Web Sitesi’ni kullanmaya başladığınız andan itibaren işbu sözleşmede geçen hüküm ve koşulları kabul etmektesiniz. Bu hüküm ve koşullar sizin için uygun değilse Web Sitesi’ni kullanmamanızı, eTaşın personelleri (bundan böyle “Müşteri Temsilciliği” olarak anılacaktır)ile iletişime geçmemenizi ya da hizmet almamanızı rica ederiz. eTaşın, Web Sitesi üzerinden ya da telefonla Müşteri Temsilciliği üzerinden hizmet sunmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmede geçen hüküm ve kuralları uygulamaktadır.

eTaşın, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik aksaklıklar veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla işbu sözleşmeyi Kullanıcı’lar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahip olacaktır. eTaşın, gerekli gördüğünde işbu sözleşmede değişiklikler yapacaktır ve bu değişiklikler eTaşın’ın sitesinde yayınlandıkları anda geçerli olacaktır. Bu andan itibaren güncel sözleşme uygulamaya girecektir.

eTaşın, Kullanıcı verilerine önem vermektedir. Bu konuyu Web Sitesi üzerinden paylaştığımız Gizlilik Sözleşmesi üzerinden detaylıca inceleyebilirsiniz. Veri Sahibi, işbu Gizlilik Sözleşmesi ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirildiğini ve kişisel verilerinin işbu sözleşmedeki şekilde kullanımına izin verdiğini beyan eder.

2. TARAFLAR

İşbu sözleşme, Atatürk Mah. Meriç Cad. Ataşehir Bel. Kad. Gir. No: 10/11 Ataşehir – İstanbul adresinde faaliyet gösteren eTaşın Teknoloji A.Ş. (Bundan böyle “eTaşın” olarak anılacaktır), diğer taraftan Kullanıcı arasında yapılmakta olup; Kullanıcı olarak Web Sitesi ya da eTaşın Müşteri Temsilciliği üzerinden hizmetlerimizi kullanmakla, işbu kullanıcı sözleşmesinin hüküm ve şartlarını kabul etmiş bulunmaktasınız.

3. HİZMET KAPSAMI

eTaşın evden eve nakliyat, depolama ve ofis taşıması kapsamında gerçekleşen taşınma eşyası taşıma hizmetinden faydalanmak isteyen Kullanıcı’larının, eTaşın’a ait Web Sitesi ya da Müşteri Temsilciliği üzerinden oluşturdukları talep sonrasında, söz konusu taşıma işini gerçekleştirmesi için nakliyeciyi yönlendirir ve Kullanıcı’nın taşınma eşyası taşıma hizmetinin gerçekleştirilmesine aracı olur.

eTaşın yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. eTaşın söz konusu nakliye hizmetine, çevrimiçi platform sağlayan aracı hizmet sağlayıcısıdır. Söz konusu hizmet nakliyeciler tarafından verilmekte olup; belirtilen hizmet kapsamındaki tüm sorumluluk, hizmeti veren nakliyecilere aittir. Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 6.4. maddesine göre, eTaşın aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

4. KULLANIM ŞART VE KOŞULLARI

4.1. Hizmet Talebinin Oluşturulması

4.1.1. eTaşın, Kullanıcı’nın taşınma eşyası taşıma hizmetleri için belirlediği gün ve saatlerde uygun olan Nakliyeci’nin yönlendirilmesini talep eden bir rezervasyon sistemi sağlar. Bu rezervasyon sistemi eTaşın’a aittir ve kopyalanamaz.

4.1.2. eTaşın, en az 18 (Onsekiz) yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı’nın taleplerini karşılamayı kabul eder. Bu şartları karşılayan Kullanıcı, işbu sözleşme koşulları uyarınca rezervasyon sisteminde talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir taşıma talebi oluşturabilir.

4.1.3. Kullanıcı’nın eTaşın üzerinden geçerli bir taşınma eşyası taşıma talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen taşınmanın adresleri, taşınacak eşyaların boyutları ve adetleri, evin m2, kat, merdiven, asansör, araç yanaşma mesafesi ve park yeri bilgisi, eşyaların paketleme bilgisi ve benzeri özellikleri, alınacak ek hizmetler, taşınma tarihi ve saati, taşınma günü binada başka bir taşınma olup olmadığı vb) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu sözleşmede belirtilen şartlara uygun olması gerekir. Hizmet talebinde yukarıda bahsi geçen bilgilerin Kullanıcı tarafından yanlış veya eksik olması teklif edilen hizmetin fiyatını değiştirebilir veya taşıma hizmetlerinin iptal edilmesine sebep olabilir. eTaşın’ın, bu konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Kullanıcı veya üçüncü kişiler zarara uğrayabilir. Bu durumda Kullanıcı ve üçüncü kişilere ait sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

4.1.4. eTaşın Müşteri Temsilciliği üzerinden ya da rezervasyon sisteminde taşınma eşyası taşıma talebi oluştururken standart ev/ofis eşyaları dışında olan eşyalar Kullanıcı tarafından eTaşın’a doğru ve eksiksiz bir şekilde bildirilmelidir. Adeti sorulmayan eşyalar ya da boyutları standart ev eşyaları dışında olan eşyalar hizmet bedelini değiştirebilir. Rezervasyon sisteminde talep edilemeyen ek hizmetler verilen hizmet bedelini değiştirebilir ya da istenen servis gerçekleştirilemeyebilir.

4.1.5. Mermer masa, maket gibi hassas eşyalar ya da manevi değeri yüksek olan eşyalar alınacak hizmetin kapsamı dışındadır. Bu eşyalar için doğacak zararlar Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

4.1.6. Para kasası (ev ya da ofis tipi), piyano (elektronik, duvar ya da kuyruklu), ağır veya değerli antik mobilyalar, birden fazla beyaz eşya çeşidi (örneğin evde 2 adet buzdolabı olması), birden fazla adreste eşya yükleme ya da eşya indirme, normal standartlardan büyük ya da bina asansörüyle taşınması mümkün olmayan mobilyalar (örneğin 2 metreden uzun kütüphaneler, 3 metreden uzun gardıroplar, 2 metreden uzun yemek ya da çalışma masaları ya da bahçe takımı) taşıma hizmet bedeline dahil değildir. Bu eşyaların listesi ayrıca belirtilmelidir.

4.1.7. Ziynet eşyası, kumbara, tütün ve alkol ürünleri, akvaryum, bitki, hayvan, silah, tüp ve gaz gibi tehlikeli madde taşınmaları alınacak hizmetin kapsamında değildir.

4.1.8. Kullanıcı, nakliyecinin talebi haricinde taşınma sürecinde paketleme yöntemi, gelen aracın boyutu, taşıma yöntemi vb. nakliyecinin uzmanlık alanına giren konularda nakliyeciyi yönlendiremez, bunları nakliyeciye dayatamaz. Kullanıcı tarafından yapılacak sözlü ya da yazılı yönlendirme talepleri sonucunda teklif edilen hizmetin fiyatı değişebilir veya taşıma hizmetlerinin iptal edilmesine sebep olabilir. eTaşın’ın, bu konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.1.9. Kullanıcı, yürürlükteki yasalar gereği suç veya hukuka aykırılık teşkil edecek herhangi bir talepte bulunamaz.

4.2. Hizmet Talebinin Onayı

4.2.1. eTaşın Müşteri Temsilciliği, hizmet talebini değerlendirdikten sonra Kullanıcı ile iletişime geçerek onay işlemini gerçekleştirir. Kullanıcı’nın eTaşın rezervasyon sistemi üzerinden vermiş olduğu bütün bilgiler teyit edilir. Kullanıcı ile yapılan görüşme esnasında verilen bilgilerde farklılık olması durumunda eTaşın sunulan hizmet bedelini değiştirebilir. Yapılan bu görüşme sonrasında Kullanıcı’nın son onayı alınır. Kullanıcı’nın onay vermesi durumunda anlaşma sağlanmış olacaktır.

4.2.2. eTaşın, gerekli gördüğünde Kullanıcı tarafından oluşturulan hizmet talebini onaylamama hakkına sahiptir.

4.3. Hizmet Talebinde Değişiklik ve İptal Hükümleri

4.3.1. Kullanıcı, Müşteri Temsilciliği tarafından rezervasyon onayı yapılmadan önce hizmet talebindeki gün, saat, adres, eşya veya servis listesini değiştirebilir. Kullanıcı, bu durumda hiçbir neden belirtmeksizin hizmet talebini iptal edebilir.

4.3.2. Kullanıcı, Müşteri Temsilciliği tarafından rezervasyon onayı yapıldıktan ve anlaşma sağlandıktan sonra hizmeti iptal etmesi durumunda; hizmetin verileceği tarihe dek en az 7 (Yedi) gün var ise taşıma ücretinin hepsini, 7 (Yedi) ila 3 (Üç) gün arasında ücretin %75’ini, 3 (Üç) gün ila 1 (Bir) gün arasında ücretin %50’sini, 24 (Yirmidört) ila 12 (Oniki) saatten az bir süre var ise ücretin %25’ini iade alabilir. 12 (Oniki) saatten az bir süre var ise ücret iadesi yapılmayacaktır. Ödemenin nakit olarak taşıma işlemi sırasında yapılacak olması halinde, söz konusu bedeller Kullanıcı’ya yansıtılacaktır.

4.3.3. Kullanıcı, Müşteri Temsilciliği tarafından rezervasyon onayı yapıldıktan ve anlaşma sağlandıktan sonra hizmet tarihini değiştirmek istemesi durumunda; hizmetin verileceği tarihe 3 (Üç) günden fazla süre varsa ve hizmetin verileceği yeni tarih ilk belirlenen tarihten en az 7 (Yedi) gün sonra ise değişiklik için herhangi bir ekstra ücret alınmayacaktır. 7 (Yedi) günden daha yakın bir tarihe yapılacak değişiklikler için taşıma bedelinin üstüne %10 tarih değişikliği ücreti yansıtılacaktır. Hizmetin verileceği tarihe 3 (Üç) günden daha az süre olan durumlarda ise, eski tarihten en az 7 (Yedi) gün sonraya yapılacak değişiklikler için %15, 7 (Yedi) günden daha yakın bir tarihe yapılacak değişiklikler için %20 tarih değişikliği ücreti doğacaktır. Hizmetin verileceği tarihe 1 (Bir) günden daha az süre olan durumlarda ise, eski tarihten en az 7 (Yedi) gün sonraya yapılacak değişiklikler için %50, 7 (Yedi) günden daha yakın bir tarihe yapılacak değişiklikler için %30 tarih değişikliği ücreti doğacaktır.

4.4. eTaşın Tarafından Taşıma Hizmetinin İptali

4.4.1. eTaşın, Kullanıcı’nın işbu sözleşme şartlarına uymaması veya işbu sözleşme şartlarını ihlal etmesi halinde hizmet vermeyi reddedebilir ve Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanmasını engelleyebilir.

4.4.2. eTaşın, Kullanıcı tarafından önceden istenmemiş servislerin ya da onaylanmamış eşyaların olması durumunda bahsi geçen servisleri vermeyi ve eşyaları taşımayı reddedebilir. Yalnızca Müşteri Temsilciliği tarafından rezervasyon onayı yapıldıktan sonra taahhüt edilen kadar hizmete bağlı kalınacaktır.

4.4.3. eTaşın, Kullanıcı ile anlaşma sağlandıktan sonra hizmeti ifa edecek ve kalitesi kabul gören kayıtlı nakliyecilerinden herhangi birinde uygunluk olmaması durumunda rezervasyon onayını iptal edebilir. Böyle bir durumda eTaşın, doğacak herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Anlaşma yapıldıktan sonra eğer Kullanıcı’dan ödeme alınmış ise, eTaşın ödemeyi 48 (Kırksekiz) saat içinde tamamen iade eder. Ödemenin iade edilebilmesi için Kullanıcı, ücretin iade edileceği banka hesap bilgilerini eTaşın ile paylaşmalıdır.

4.5. eTaşın Sorumluluğu

4.5.1. eTaşın, bir yazılım ve teknoloji firmasıdır. İşbu sözleşme kapsamında yalnızca yazılım ve teknoloji desteği sağlamaktadır ve aracılık faaliyeti yürütmektedir. eTaşın, geliştirdiği yazılımı ve teknolojisi sayesinde taşınma eşyası taşıma hizmeti konusunda Kullanıcı’lar ile nakliyecileri buluşturmaktadır. Bu bağlamda eTaşın’ın söz konusu hizmet kapsamında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk nakliyeciye aittir. Doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk nakliyeciye aittir. Kullanıcı, söz konusu durumu bilerek hizmet satın aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.5.2. Nakliyeci, eşyaların taşınması sırasında paketleme, yükleme veya indirme sırasında yaşanan ve kendi kusur ve ihmalinden kaynaklanan tüm hasar ve zararları toplam taşıma/hizmet bedeli ile sınırlı olarak karşılayacaktır.

4.5.3. Aşağıda belirtilen istisnai koşullar içerisinde eşyalara zarar gelmesi durumunda nakliyeci sorumlu değildir.
a. Nakliyeci tarafından paketlenmemiş olan eşyalar taşınması,
b. Kullanıcı tarafından yapılan paketleme veya etiketlemenin yetersiz olması,
c. Kullanıcı’nın oluşabilecek hasar tehlikesine karşı nakliyeci tarafından sözlü ya da yazılı uyarılmasına rağmen, Kullanıcı’nın ısrarıyla, büyüklüğü ve ağırlığı itibarıyla yükleme ve boşaltma yerindeki şartlara uygun olmayan eşyaların yüklenmesi veya boşaltılması,
d. Kullanıcı tarafından araca yüklenen, istiflenen veya boşaltılan eşyaların olması,
e. Nakliyecinin para, belge veya kıymetli evrak, ödül-plaket, tablo, değerli maden, taş, mücevher ve posta pulu taşıması,
f. Hayvan, bitki ve eşyanın tabiatı gereği zarar görmeye açık nitelikte eşyaların taşınması.

4.5.4. Cep telefonu, bilgisayar, monitör, maket, antikalar, güzel sanatlar, manevi değeri olan eşyalar, cam, seramik, altın, ipek halı ve benzeri eşyaların taşınması istenirse, nakliyecinin sorumluluğu kapsamı dışında taşıma işlemi gerçekleştirilir.

4.5.5. Kullanıcı, taşıma eşyalarının ayrıca sigorta ettirilmesini talep edebilir. Bu durumda, söz konusu sigorta masrafları Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

4.5.6. Kullanıcı, eşyalarına zarar gelmesi durumunda hak iddia edebilmesi için aşağıda belirtilen süreler içinde eTaşın’a ve nakliyeciye ilgili hasarın açıkça belli olduğu fotoğraf ile birlikte bildirmesi ve nakliyeci ile tutanak tutması gerekir.
a. Eşyanın hasara uğramış olduğu açıkça görülüyorsa, en geç teslimi izleyen 24 (Yirmidört) saat içinde,
b. Eşyanın hasara uğramış olduğu açıkça görünmemesi halinde en geç teslimi izleyen 2 (İki) gün içinde.
Aksi taktirde Kullanıcı eşyanın zarar uğramasından dolayı herhangi bir talepte bulunamayacak olup; nakliyeciye karşı belirtilen sürelerden sonra herhangi bir hak ileri süremeyecektir. Bu durumda söz konusu hasardan Kullanıcı sorumludur. Tamir veya yerine yenisinin alınmasını gerektiren ve bu kapsamda kalan zararların giderilmesinde Kullanıcı aşağıda belirtilen aksiyon alacaktır.
Kullanıcı’nın, eşyanın değerini belgeleyen dokümanları sunması zorunludur aksi taktirde eTaşın ve/veya nakliyeci tarafından belirlenen bedeller esas alınacaktır.

4.5.7. Kullanıcı, taşınmasının sonunda taşınmasını talep ettiği tüm eşyaların teslim edildiğini, taşınmanın gerçekleştirildiği araçta kontrollerini yaptığını ve hiçbir eşyasının kalmadığını kabul eder. Söz konusu durum için sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

5. ÖDEME

5.1. Kullanıcı, Müşteri Temsilciliği görüşmesini takiben rezervasyonunu onayladıktan sonra eTaşın’ın belirleyeceği bir miktar ücreti eTaşın’a havale/eft olarak ön ödeme yapabilir. Kredi kartı ile ön ödeme kabul edilmemektedir. Kullanıcı, taşınma tamamlandıktan sonra kalan ücreti nakliyeciye nakit, havale ya da eft olarak ödeyebilir. Kalan ücret için kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

5.2. Müşteri Temsilciliği tarafından belirtilen hizmet bedeline Kullanıcı tarafından belirtilen hizmetler dahildir. Kullanıcı’nın, rezervasyon onayı sonrasında ek hizmet talep etmesi durumunda hizmet bedeli değişebilir. İlgili ödeme Kullanıcı tarafından hizmet gerçekleştikten sonra nakliyeciye ya da ek hizmet sağlayıcısına ödenecektir.

5.3. Gerçekleşen hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa nakliyeci ve/veya ilgili ek hizmet sağlayıcısı tarafından düzenlenir. Gerçekleşen hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler eTaşın’dan talep edilemeyecektir. eTaşın, yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli veya iletişim hakkı için fatura kesmekle yükümlüdür.

5.4. Kullanıcı, ödeme yaparken doğru fatura adresi verme yükümlülüğündedir. Bu konudaki sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

5.5. eTaşın’a yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

5.6. eTaşın, online ödeme sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaştığı takdirde yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

6. GENEL SORUMLULUK

6.1. eTaşın, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

6.2. eTaşın, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu, kayıtlı Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

6.3. eTaşın, yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece Web Sitesi kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir 3. (üçüncü) şahsın, Web Sitesi Kullanıcı’larının, sponsorların ve/veya reklam verenlerin fiil, ihmal veya davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

6.4. eTaşın, 3. (üçüncü) kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir nakliyecinin verdiği hizmetlerden dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmemektedir.

7. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. eTaşın, dilerse Kullanıcı’nın cep telefonu numarasını, e-posta adresini ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla e-posta, SMS veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

7.2. eTaşın, yeni hizmetlerini, promosyonlarını veya gelişmelerle ilgili haberleri Kullanıcı’larına e-posta yolu ile paylaşabilir. Kullanıcı’ların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde merhaba@etasin.com adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

7.3. eTaşın, Web Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. eTaşın, söz konusu bilgilerle, Kullanıcı bilgilerini saklı tutmak kaydıyla demografik bilgiler içeren raporlar ve istatistikler düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri, istatistikleri veya raporları kendisi kullanabilir veya iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Söz konusu işlemler eTaşın’nın gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

7.4. eTaşın, sunduğu hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.

7.5. eTaşın yapacağı kontrol ve düzeltme sonrasında Kullanıcı’lardan gelen yorum ve değerlendirmeleri diğer Kullanıcı’ların görebileceği şekilde yayınlanabilir. eTaşın’ın gerekli gördüğünde söz konusu yorumları yayımlamama yetkisi vardır. eTaşın, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

7.6. eTaşın, Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli internet protokolü adreslerindeki Kullanıcı’ların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

7.7. eTaşın, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcı, Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak eTaşın’a herhangi bir kullanım ücreti ödemez. Bu nedenle Kullanıcı, eTaşın’a sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

7.8. eTaşın, Kullanıcı’larının arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. eTaşın, öteki durumlarda kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

7.9. eTaşın, işbu sözleşmeyi Kullanıcı’nın ihlal ettiğini tespit ettiği ya da şüphe ettiği durumlarda hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Kullanıcı’yı Web Sitesi’ni kullanmaktan men edebilir; Web Sitesi kullanımını geçici olarak durdurabilir.

7.10. Kullanıcı, talep formunda Web Sitesi’ne ve/veya Müşteri Temsilciliği üzerinden sağlayacağı verilerin güncel, doğru ve eksiksiz olacağını, aksi halde hizmetin verilememesi, hatalı, gecikmeli veya eksik verilmesinden doğacak zarardan eTaşın’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.11. Kullanıcı, taşıma sırasında kendisi veya yetkili bir temsilcisinin taşıma işlemlerinin gerçekleştirileceği adreslerde bulunacağını, bu kişinin 18 (Onsekiz) yaşından büyük ve hak ve fiil ehliyetinin olduğunu, nakliyecinin adresi terk etmeden önce bu kişinin kendi adına beyanda bulunmaya yetkili olduğunu ve olası bir hasar talebinin Kullanıcı ve nakliyeci tarafından işbu sözleşmede belirtilen şartlarda iletilmesi gerektiğini bildiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.12. Kullanıcı, söz konusu taşınma eşyası taşıma hizmetinin eTaşın’a kayıtlı nakliyeciler veya eTaşın tarafından seçilecek firmalar ile yapılacağını kabul eder. Kullanıcı, söz konusu firmalarda müsaitlik durumu olmaması veya işin kabul edilmemesi durumunda talebin reddedilebileceğini veya tarihin değiştirilebileceğini, beyan ve taahhüt eder.

7.13. Kullanıcı tarafından talep oluşturulduktan sonra, eTaşın tarafından Kullanıcı için seçilen nakliye firmasına Kullanıcı iletişim bilgileri paylaşılacaktır. Hizmetin gerçekleştirilebilmesi adına nakliye firması, Kullanıcı ile iletişime geçecektir. eTaşın ancak ve her durumda Kullanıcı’ya, hizmete dair her türlü uzaktan danışmanlığı sağlayacaktır.

7.14. Kullanıcı, sunulan hizmetin kapsamının bir evden, bürodan, depodan ya da benzeri bir yerden alınan ve benzeri bir yere taşınacak eşyaların mobilya için geçerli olduğunu ve insan, evcil hayvan gibi taşımaların mümkün olmadığını kabul ve taahhüt eder.

7.15. Kullanıcı, taşınma için gerekli giriş-çıkış, saat, asansör kullanımı, park, park yeri ve sair izinleri taşınma günü öncesinde varsa ilgili site yönetimi veya benzer üçüncü kişilerden almış olmayı, aksi halde hizmetin verilememesi, gecikmeli veya eksik verilmesi sebebiyle doğacak zarardan kendisinin sorumlu olacağını, bu izinlerin alınmaması sebebiyle nakliyecilerin bekletilmesi, işin başlayamaması, işin iptal olması ya da ertelenmesi ve işin fazladan saate sebep olması durumunda fazla ücret ödeme yapmak zorunda kalabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.16. Kullanıcı, tehlikeli eşya taşıması yaptırmayacağını beyan ve taahhüt eder. Yürürlükteki yasalarca taşınması ve bulundurulması yasak olan madde ve cisimler taşınmayacaktır. Eğer Kullanıcı’nın taşınma eşyası tehlikeli eşyadan sayılıyorsa bu durumda eşyadan kaynaklanacak tehlike hakkında genel olarak eTaşın’ı ve nakliyeciyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Nakliyeci, eşyayı teslim alırken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendilerine herhangi bir bildirimde bulunulmamışsa, Kullanıcı’ya karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, Kullanıcı’dan isteyebilir.

7.17. Kullanıcı, eTaşın’a belirteceği eşya listesinde, eşyaların boyutu veya ağırlığı ile ilgili standardın üzerinde bir boyut söz konusu ise bunu ayrıca belirtmelidir. Aksi halde ek taşıma aracı ücreti ve/veya ilave taşıma ücreti ödenmesi gerekebilir.

7.18. Kullanıcı, taşınmadan evvel en geç 48 (Kırksekiz) saat öncesine kadar taşınacak eşyalar listesine ek eşyalar olacaksa eTaşın’a ve/veya nakliyeciye haber vermekle yükümlüdür. Aksi halde, nakliye aracı ek eşyayı taşıyabilir kapasitede ise taşımayı kabul edebilir fakat bu durumda hizmet bedeli değişebilir. Ancak taşıma kapasitesi yok ise 2. (ikinci) bir nakliye servisi ayarlanması mümkün olabilir. Bu durumda 2. (ikinci) araç için ödenecek ücret, sıfırdan taşınma eşyası taşıma işlemi yapılan hizmet gibi ücretlendirilecektir.

7.19. Kullanıcı kendi içindeki durumu doğrultusunda taşınacak eşya listesinde azaltma yapmak isteyebilir. Bu durumda eTaşın’a konuyla ilgili talebini taşıma gününden 5 (Beş) gün öncesine dek bildirmekle yükümlüdür. Gelen bu talep doğrultusunda yeni eşya listesinin kapasitesi gereğince, tahsis edilecek taşıma aracı ve ekibin değiştirilmesi gerekiyorsa ödenecek ücrette değişiklik olabilir.

7.20. Kullanıcı, eTaşın’ın Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan hizmet talebine ilişkin olarak eTaşın’ın bilgisi dahilinde olmaksızın, eTaşın’ı dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya yapılan aracılık hizmeti kapsamında komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla nakliyeci ile iletişime geçmeyecektir.

7.21. Kullanıcı, aldığı hizmete ilişkin olarak eTaşın’ın gelirine bağlı olarak oluşan vergiler hariç tüm vergilerden sorumludur.

7.22. Kullanıcı, mevcut ev ya da yeni evin önüne kamyon yanaşamıyor ve yürüme mesafesi oluşuyorsa aşağıda belirtilen ek ücretleri ödeyeceğini kabul etmiştir;
a. 20-50 metre yürüme mesafesi oluşuyorsa 1200 TL,
b. 50-80 metre yürüme mesafesi oluşuyorsa 1800 TL,
c. 80-120 metre yürüme mesafesi oluşuyorsa 2500 TL,
d. 120 metre ve üzerinde metre yürüme mesafesi oluşuyorsa nakliyeci ile müzakere ederek ek ücret ödeyecektir.
Ancak nakliyeci, yürüme mesafesinin uzunluğundan bağımsız olarak ekibinin yürüme mesafesini telafi edebilecek yetkinlikte ve/veya güçte olmadığını düşündüğünde Kullanıcı’nın taşımasını sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda nakliyeci Kullanıcı’nın eşyalarını aldığı adrese geri teslim eder ve taşınma ücretini tam olarak alır.

7.23. Kullanıcı’nın alacağı hizmet kapsamında, mevcut ve yeni ev/ofis için modüler asansör kurulumu varsa ve nakliyeci tarafından asansör kurulamamışsa eşyalar merdivenlerden ya da taşıma yapılan binanın asansöründen taşınacaktır. Asansör kurulmaksızın eşyalar yeni adrese teslim edildiği durumda Kullanıcı’ya modüler asansör ücreti iade edilmeyecek olup bu ücret nakliyeciye ödenecektir. Kullanıcı, söz konusu durumda modüler asansör ücretini nakliyeciye ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. eTaşın markası ve bu markaya ait www.etasin.com alan adına ait internet sitesi, mobil uygulama ve içerikleri ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının tamamı eTaşın’a aittir.

8.2. eTaşın Web Sitesi’nde görünen tüm özel grafikler, videolar, ses, ikon, tasarım, metin, html kodu, diğer kodlar, teknik veriler, lisanslar, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm unsurlar eTaşın’a aittir ve yasal olarak koruma altındadır.

8.3. Kullanıcı’lar, eTaşın hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, dağıtmak, çoğaltmak, değiştirmek, kiralamak, işlemek, paylaşmak, karşıya yüklemek, aktarmak, ödünç vermek, sergilemek veya başkasının eTaşın’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

8.4. eTaşın’ın yazılı izni alınmaksızın Web Sitesi ile ilgili unsurlar tersine mühendislik işlemlerinden geçirilemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz ve yeniden yayımlanamaz. Bu unsurlar herhangi bir dile veya bilgisayar diline çevrilemez, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yöntemle yeniden aktarılamaz, yeniden satılamaz veya yeniden dağıtılamaz. Kullanıcı’lar, eTaşın’ın bu konuda açık izni olmaksızın, içeriği hiçbir şekilde satamaz, satışa sunamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, gösteremez, halka açık olarak ticari kazanç elde edemez, yeniden aktaramaz veya diğer herhangi bir şekilde kullanamaz.

8.5. Kullanıcı’nın, eTaşın’ın Web Sitesi içeriğine, hizmetlerine, yazılım ve ağ sistemine, sadece eTaşın tarafından sunulduğu şekilde erişmesi ve kullanması için izin verilmiştir.

8.6. eTaşın, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Kullanıcı’ya ait bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

9. WEB SİTESİ İÇERİKLERİ

eTaşın, kullanıma sunduğu Web Sitesi’nin kesintisiz çalışacağını, hatasız ve güvenli olacağını taahhüt etmez ve bu konuda sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Web Sitesi üzerinde eTaşın’ın kontrolü altında olmayan içerik, link ya da referans bulunabilir. eTaşın, kendi kontrolünde olmayan bu unsurlardan veya içerdikleri diğer bağlantılardan ve sonuçlarından sorumlu değildir. eTaşın, Web Sitesi üzerinden indirilen herhangi bir dosyanın veya linkin virüs ya da diğer kirli, bozucu ve olumsuz sonuçlar doğuracak özellikler taşımayacağını garanti edemez ve bu konuda sorumlu değildir.

10. FERAGAT

10.1. İşbu kullanıcı sözleşmesinin herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, o maddenin ve sözleşmenin tamamını geçersiz kılmayacaktır.

10.2. İşbu kullanıcı sözleşmesinin herhangi bir hükmü yürürlükteki kanun ve nizamla çatışır veya herhangi bir şekilde adli veya idari bir merci tarafından iptal edilirse sözleşme bütünüyle geçerliliğini koruyacaktır. Sadece çelişen veya iptal edilen hüküm ya da hükümler anlaşmadan çıkarılmış sayılacaktır.

11. MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların iradeleri dışında olan ve Taraflarca iradi olarak önlenemeyen, çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen geçici veya daimî olarak durduracak derecede meydana gelen salgın hastalık dolayısıyla sokağa çıkma yasakları, doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev ve lokavt, Hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi tarafların kontrolü haricinde vuku bulunan haller, iki Taraf için mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda Taraflar, Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin tam veya eksik olarak yerine getirilmesinden sorumlu olmayacaklardır. Taraflardan her biri mücbir sebebin vukuunu derhal yazılı olarak karşı Tarafa bildirecek ve resmî belgeler ile tevsik edecektir.

12. YETKİLİ MERCİ

İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi olup Sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

13. DELİL SÖZLEŞMESİ VE KAYITLAR

eTaşın’a ait Web Sitesi üzerinden yapılan tüm yazışmalar, e-mailler, telefon görüşme kayıtları ve cep telefonuna gönderilen SMS ve WhatsApp bilgilendirme ve kayıtları delil niteliğinde olacak; bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta eTaşın’ın defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilecektir.

14. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

Kullanıcı’nın, işbu sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, eTaşın, işbu sözleşmeyi, her türlü hak ve talepleri saklı kalmak kaydıyla; hiçbir açıklama yapmak mecburiyetinde olmadan derhal feshedebilir.

Taraflar, işbu sözleşmeyi diledikleri zaman sonlandırabileceklerdir. Sözleşmenin feshi durumunda tarafların birbirlerinden olan alacak hakları saklı kalacaktır.

15. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği sürece yürürlükte kalacaktır. eTaşın tarafından Kullanıcı için yeni bir sözleşme sunulduğu anda yeni sözleşme kullanılacak ve işbu sözleşme kendiliğinden sona erecektir.