ETAŞIN AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunma Korunması Kapsamında

Veri Sorumlusu : ETAŞIN TEKNOLOJİ A.Ş. (“Bundan böyle kısaca “eTaşın” olarak anılacaktır.)
Adres : ATATÜRK MAH. MERİÇ CAD. ATASEHİR BEL. KAD. GİRİŞİMCİLİK NO: 10 /11 ATAŞEHİR/ İSTANBUL

1. Giriş


eTaşın olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında, Veri Sorumlusu olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, işbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizi ne şekilde ve hangi amaçlar ile topladığımızı, depoladığımızı, aktardığımızı ve kullandığımızı sizlere açıklamak ve sizlere KVKK kapsamında sahip olduğunuz hakları hatırlatmak amacı ile hazırlanmıştır.


2. Tarafımızca işlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları


Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri Tipleri
Kimlik
 • Ad
 • Soyad
 • TC Kimlik No
İletişim
 • Telefon
 • E-posta
 • Müşteri Ev Adresi
 • Taşınılacak Ev Adresi
Müşteri İşlem
 • Satın Alınan Hizmet Bilgisi
 • Talep/Şikayet
Pazarlama
 • Alış Veriş Geçmişi Bilgileri
 • Çerez Kayıtları
 • Kampanya Çalışması ile Elde Edilen Bilgiler
Finans
 • Fatura Bilgileri
İşlem Güvenliği
 • IP Adresi
Ödeme Bilgileriniz
 • Satın almış olduğunuz hizmetin tutarı
 • Ödeme yönteminiz

eTaşın olarak internet sitemiz üzerinden hizmetlerimizden yararlanmak ve teklif almak istediğinizde yukarıda kategorize olarak belirttiğimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemekteyiz.


Kimlik Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Size sunduğumuz hizmetlere ilişkin taleplerinizi yerine getirebilmek
 • Gerektiği durumlarda sizlerle iletişime geçebilmek ve sizleri bilgilendirebilmek
 • Size verdiğimiz hizmetlerin güvenliğini sağlama, dolandırıcılık ve suiistimali önlemek için gerekli önlemleri alma
 • Sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek, iş sürekliliğini sağlamak, yeni ürün ve hizmetlere sunabilmek adına sizlerden geri bildirim alabilmek ve kendi personellerimizin denetlenmesi
 • Olası bir talepte yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek
 • Sizlere özel ürünlerimizi sunabilmek, pazarlama analiz çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürebilmek
 • Kanunen yükümlüğü olduğumuz işlemleri yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi)
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına talepleri halinde bilgi verebilmek
 • Satın aldığınız hizmetleri kaliteli bir şekilde gerçekleştirebilmek.
İletişim Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Size sunduğumuz hizmetlere ilişkin taleplerinizi ve siparişlerinizi yerine getirebilmek
 • Gerektiği durumlarda sizlerle iletişime geçebilmek ve sizleri bilgilendirebilmek
 • Size verdiğimiz hizmetlerin güvenliğini sağlama, dolandırıcılık ve suiistimali önlemek için gerekli önlemleri alma
 • Sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek, iş sürekliliğini sağlamak, yeni ürün ve hizmetlere sunabilmek adına sizlerden geri bildirim alabilmek ve kendi personellerimizin denetlenmesi
 • Olası bir talepte yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek
 • Sizlere özel ürünlerimizi sunabilmek, pazarlama analiz çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürebilmek
 • Kanunen yükümlüğü olduğumuz işlemleri yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi)
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına talepleri halinde bilgi verebilmek Satın aldığınız hizmetleri kaliteli bir şekilde gerçekleştirebilmek
Müşteri İşlem Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Satın alınan ürünlerin istatistiğinin tutulması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirmesi için analiz çalışmalarının yapılması
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi)
 • Talep ve şikayetlerinizin çözüme kavuşturulması
 • Tedarik zinciri ve operasyonel süreçlerimizin yürütülebilmesi
 • Ürün satış süreçlerimizin yürütülebilmesi
Pazarlama Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Size özelleştirilmiş hizmet içeriği sunmak
 • Pazarlama faaliyetlerimizi yönetebilmek
 • Site trafiğini takip ederek hizmetlerimizi sizlere daha iyi sunabilmek
İşlem Güvenliği Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi
 • Size verdiğimiz hizmetlerin güvenliğini sağlama, dolandırıcılık ve suiistimali önlemek için gerekli önlemleri alma
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek
Finans Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek
 • Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Ödeme Bilgileriniz
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek
 • Satın alınan hizmetlerin istatistiğinin tutulması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirmesi için analiz çalışmalarının yapılması

Amaçları ile işlemekteyiz.

Kredi Kartı Bilgileri

eTaşın olarak tarafımızca kredi kartı bilginiz işlenmemektedir.


3. Kişisel Verilerinizi Hangi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşlemekteyiz?


Yöntem Veri Kategorisi Hukuki Sebep
İnternet Sitesi Üzerinden teklif verilebilmesi için tarafınızca doldurduğunuz elektronik matbu formlar aracılığı ile Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, Ödeme Bilgileriniz
 • KVKK’nun 5. maddesinin (a) bendinde düzenlenmiş olan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”
 • KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması
 • KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması
 • KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
İnternet Sitesi Üzerinden Müşteri Şikayet ve Taleplerinizi ilettiğiniz Form Aracılığı ile İşlediğimiz Verileriniz. Kimlik, Müşteri İşlem, İletişim
 • KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması
 • KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”
 • KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
Sunucularımıza eriştiğinizde otomatik olarak işlediğimiz verileriniz . Pazarlama, İşlem Güvenliği
 • KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması
 • KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

4. Çerezler Vasıtası ile İşlenen Verileriniz


Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır.

Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır. Buna bağlı olarak, neredeyse bütün erişim sağladığınız internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

eTaşın tarafından çerezler vasıtası ile toplanan kişisel verileriniz bu Politika ve eTaşın tarafından yönetilen internet sitesi için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, kişisel verileriniz KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmeyecektir. Bu hususta, çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve çerez kullanımımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen eTaşın tarafından Sitemiz için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nı inceleyiniz.


5. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabilecektir


Kimlik, iletişim, müşteri işlem kategorilerinde işlediğimiz verilerinizi, satın almış olduğunuz hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesi, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik süreçlerimizin yütürülmesi amaçlarıyla, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ile paylaşmaktayız.

İşbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde kategorize edilmiş kişisel verileriniz, hizmetlerimizin güvenliğini sürdürmek veya ilgili mevzuat veya mahkeme talebi ya da diğer resmi düzenlemeler gereğince zorunlu olması veya herhangi bir hukuki ya da cezai soruşturmanın veya yasal sürecin desteklenmesi için gerekli olması hallerinde yetkili kurum ve kamu kuruluşları ile ve avukatlarımız ile paylaşmaktayız.


6. İlgili Kişi Olarak KVKK Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Haklara İlişkin Başvuru Usulü


Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesinde sayılan haklarınızla ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak Şirketimizin Atatürk Mah. Meriç Cad. Ataşehir Bel. Kad. Girişimcilik No: 10 /11 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemlerimizde size ait olarak kayıtlı olan e-mail adresi üzerinde kvkk@etasin.com adresine elektronik posta yöntemi ile iletebilirsiniz.